Tysfjord Kommune

Åpen kvalitetsdokumentason.

Bruk fane-menyen til å navigere til ønsket kommunemanual arkiv.Tilbake til kommunens hjemmeside.

Kvalitetsdokumentasjon

NB! Denne dokumentasjons-portalen er en beta-verson, åpen for alle. Portalen ligger foreløpig på et privat domene/ (internett område).

Portalen er ment å samle alle typer dokumentasjoner: maler, rutinebeskrivelser, skjemaer og øvrige kvalitetsdokunenter i kommunen.

Etter hvert som utviklingen av portalen skrider fram, og dersom nytteverdien er til stede, vil siden bli sikret med passord og sikret for innbrudd mv. Menyen øverst viser veien til forskjellige fag-dokumentasjoner. Det er et mål at alle etater kan benytte seg av dette dokumentarkivet (ha sin fane).

I en eventuell prøve/ innkjørings periode vil det først og fremst være dokumenter knyttet til HMS, økonomi, budsjett, personal og lønn som kan dukke opp her.

Alle dokumentene (innholdet) som ligger her vil være på formatet html. Dvs at det et et internett-dokument format. Og kan ikke uten videre skrives ut som et office dokument.

Men det er mulig å ha laste ned orginale dokumenter i typiske windows formater for papirutskrift. (word, excel, powerpoint, event pdf osv).

Selv om det ikke er så mye innhold her nå er du velkommen til å teste og klikke litt rundet.

Aktive linker pr nå: Home, HMS, Økonomi, Pere./ Lønn.

(De andre linkene er ikke ferdig ennå).

LYKKE TIL ...