HMS-Hovedbok

Innholdsfortegnelse:

Kap 1 Helse, miljø og sikkerhet

Kap 2 Organisering og ansvar – HMS arbeidet

Kap 3 Lover og forskrifter

4. Tilsyn og revisjon (Prosedyrer for behandling og lukking av avvik)

Kap 5 Personalpolitikk

Kap 6 HMS dokumentasjon av uønskede hendelser

Kap 7 Vernerunder/systematisk HMS-arbeid i den enkelte enhet

Kap 8 Oversikt over vedlegg

Tysfjord Kommune

HOVEDBOK

Overordnet HMS System