Bjornar Grunni

Opprett ditt eget merke


Mine hjemsteder

huset2
Som utflytta Hammerfesting bosatt på Drag i Tysfjord har jeg selvfølgelig to hjemmsteder. Jeg regner Hammerfest som hjemsted I, og Drag i Tysfjord som hjemsted II.

Men siden jeg nå bor på i Tysfjord er det vel her jeg nå hører til.

Stedet Drag ligger i Nord Salten i Tysfjord kommune. Drag er et naturlig knutepunkt i Tysfjord p.g.a. fergeforbindelsen over fjorden som binder E6 sammen.

Naturen

Naturen her i Tysfjord er veldig storslagen. Mektige fjell og dype fjorder. Norges nasjonalfjell Stetind ligger i vår kommune. Tysfjord kommune særpreges av de lange, dype fjordene og de høye bratte fjellene. Kontrastene er store i det vakre landskapet. Det samiske navnet for Tysfjord er Divtasvuodna.

Kommune ligger i nordre del av Nordland fylke, i søndre del av Ofoten. Den grenser i nord mot Ballangen, og i sør og vest mot Hamarøy. Kommunen har i øst en lang grense mot Sverige.

Tysfjord er en del av Nord-Salten med Vestfjorden som nærmeste nabo. Kommunen har navn etter Tysfjorden, som har grener langt innover mot svenskegrensen. Selve Tysfjorden består av fem sidefjorder som munner ut i Tysfjorden: Hellemofjorden, Grunnfjorden, Mannfjorden, Sørfjorden og Stefjorden. I tillegg kommer Skrovkjosen i ytterste del av kommunen.

Fjell og fjord

I Tysfjord er Norge på sitt smaleste. Hellemofjorden deler Norge nesten i to. Bare 6,3 km skiller havet fra svenskegrensen. Fjorden gjør et dypt snitt i landmassivet. Her finner vi den dypeste kalkstengrotta og den største canyonen i Nord-Europa.

Grensetraktene

I grensetraktene og mellom fjordarmene er det et fjellandskap med topper over 1500, Bjørntoppen (Gihtsetjåhkkå) med sine 1520 m.o.h er kommunens høyeste, mens nasjonalfjellet Stetind (Stádda) 1392 m.o.h når nærmest himmelen i ytre strøk. Mot øst er det flere isbreer hvorav Giccecokka (25 km 2) er størst.

Det finnes to naturreservater i kommunen: Bekkenesholmen (Norges første) og Mannfjordbotn. Tysfjordens landskap viser en eldgammel høyslette der elvene laget smale, brådype canyoner. De er senere gravd dypere og bredere av isbreer, og utgjør nå de indre fjordarmene. Der disse møtes i det ytre, vide fjordbassenget er fjorden hele 897 m dyp. Tysfjord er dermed Nord-Norges dypeste fjord og hele landets nest dypeste.

Befolkning

Kommunen har et innbyggertall på 2 052 pr jan.2007. De fleste innbyggerne bor i kommunesenteret Kjøpsvik (Gásluokta) som har ca 950 innbyggere. I tillegg er omlag 800 personer bosatt på Drag (Ájluokta), 200 på Storjord (Stuorgiedde) og i den lulesamiske bygda Musken (Måsske) er det 40 innbyggere. Den øvrige befolkningen er spredt langs fjordene.

To-språklig

Tysfjord kommune ligger i det lulesamiske kjerneområdet og følgelig er en betydelig del av befolkningen samisk, eller av samisk opprinnelse. 1. januar 2006 ble Tysfjord innlemmet i Sametingets Språkforvaltningsområde og norsk og lulesamisk språk ble likestilt.

Attraksjoner

Store flokker med spekkhoggere på jakt etter norsk vårgytende sild har blitt en turistattraksjon de senere årene. I tillegg kommer fjellklatrere fra hele verden til Tysfjord for å bestige Stetinden.


Valid HTML 4.01 Transitional